Zemědělci obdrží dodatečnou pomoc

Půdohospodářská platební agentura vyplatí zemědělcům výjimečnou pomoc ze zdrojů EU ve výši 5 239 169 eur, k níž SR přiděluje dodatečnou pomoc ze státního rozpočtu ve výši do 200 procent, tedy do výše 10 478 338 eur.

Období pro podání žádostí bude trvat od 30. června do 15. července 2022, žádosti podané po uplynutí tohoto období nebudou akceptovány.

Jak dále informovala Zemědělská platební agentura, přímá finanční pomoc půjde chovatelům dojnic v celkové výši 10 milionů eur, chovatelům prasat ve výši 2,5 milionu eur a chovatelům bahnic v celkové výši 3,22 milionu eur.

Podpořen je sektor mléka a mléčných výrobků (dojnice a bahnice), sektor vepřového masa (prasata) a sektor skopového a kozího masa (bahnice).

Opatření má za cíl přispět k potravinové bezpečnosti v uvedených odvětvích a řešit nerovnováhu na trhu v důsledku vysokých nákladů na produkci.

Před vyplacením pomoci Půdohospodářská platební agentura provede pouze administrativní kontrolu plnění podmínek žadatelů na základě obdržených žádostí.

Pokud jde o kontrolu plnění kritérií příjemců podpory na místě, provede platební agentura ve spolupráci s kontrolním ústavem následné kontroly na místě v souladu s plány kontrol na rok 2023.

Cílem navrhované podpory je podle DDD udržet zemědělce při produkci mléka a masa a zmírnit jejich ztráty částečným pokrytím nákladů.

Doplňujícím cílem navrhované podpory je prostřednictvím stabilizace stavů zvířat udržet také produkci a používání hospodářských hnojiv pro výživu kulturních plodin a pro produkci energie z obnovitelných zdrojů energie.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Náročnou mechanickou prací v zahradě je rývání

Rýlování je jedna z nejnáročnějších mechanických prací v zahradě. Nedostatečným, ale i nadměrným rýváním však můžeme půdu v ​​zahradě poškodit. Pro TASR to uvedl...

Propad cen v průmyslu se nadále prohlubuje

Meziroční propad cen ve slovenském průmyslu se nadále prohlubuje. Podle údajů Statistického úřadu SR totiž v červenci ceny průmyslových výrobců pro tuzemsko byly meziročně...

Evropané nenakupují pro krizi méně, ale kvalitněji

Obyvatelé Evropy vlivem hospodářské krize změnili svůj postoj ke spotřebitelskému chování, což se projevuje především snahou o nákup kvalitnějších výrobků, ekologičtějším přístupem k jednotlivým...

Jarní ošetření

Ustálené jarní počasí umožňuje bez větších problémů začátek jarních prací. Stejně tak ošetřování proti chorobám a škůdcům lze provádět v optimálním období včetně ideální...

Striptýz: Decentní show, ovšem i pořádné vzrušení

Striptýzové vystoupení se hodí na různé akce, může jít o decentní show, která pobaví, ovšem i pořádně vzrušující zážitek. Rozmanitá nabídka umožňuje najít to...